درس دوم آموزش زبان روسی

تو فرهنگ های مختلف نحوه بیان جملات پرسشی و حتی حالت چهره و ژست برای بیان درخواست ها متفاوته. حالا اگر این موضوع درباره روسیه هم باشه این موضوع یکم خاص تر هم میشه!  چون در دوران شوروی مدت های زیادی ارتباط مردم روسیه با دیگر کشورها به نسبت کمتر بود و مردم تاثیر کمتری از فرهنگ های مختلف می گرفتن. البته در 30 سال گذشته جامعه روسیه تغییرات زیادی کرده ولی با این حال هنوز رفتار متفاوت روسها برای مردم دیگر کشورها جالب هست!

تو این پست میخایم تو یه درس رایگان یادگیری زبان روسی با استاد زبان روسی لحن پرسشی زبان روسی رو بررسی کنیم.

برای دیدن ویدیو رو تصویر زیر کلیک کنید: